Rentmeester

BEST/Rentm in de cloud is een softwarepakket voor het beheer van gebouwen voor rekening van de eigenaars. De software is, zoals de naam reeds doet vermoeden, volledig cloud-gebasseerd.

Neem zeker ook een kijkje op de gespecialiseerde website omtrent onze rentmeester software.

De software zorgt voor een vlot beheer van het onroerend goed van eigenaars. Binnen de drie luiken van het rentmeesterschap betekent dit:
 1. Administratief beheer
  • Opstellen en up-to-date houden van eigendomsdossiers
  • Opstellen en up-to-date houden van huurovereenkomsten
  • Onbeperkt aantal huurovereenkomsten per pand, waarvan maximum één actief per pand
  • Opstelen en versturen van herinneringsbrieven, indexeringbrieven,…
  • Correspondentie tussen rentmeester, huurder en eigenaar
 2. Financiëel beheer
  • Aanmaken en printen afrekeningen voor bepaalde periodes
  • Innen van huurgelden en voorschotten
  • Opvolgen van betalingen
  • Automatische betaling van de eigenaars
  • Automatische betaling rentmeester commissie
  • Toepassen jaarlijkse indexatie
  • Registratie, verdeling en betaling leveranciersfacturen (verdeling mogelijk per gebouw tussen panden en/of eigenaars en/of huurders en/of vorige huurders, manueel of via kostencode met verdeelsleutels)
  • Betalingen via ISABEL en automatische ontvangstregistratie (via OGM)
 3. Technisch beheer
  • Database van leveranciers
  • Aanmaken en versturen offerteaanvragen
Dit voor een:
 • Onbeperkt aantal gebouwen
 • Onbeperkt aantal panden per gebouw
 • Onbeperkt aantal eigenaars

 • BEST/RENTM in de Cloud werkt volledig web gebaseerd. U hoeft alleen te beschikken over een internetverbinding om het programma te kunnen gebruiken. Alle data wordt bewaard ‘in de cloud’. Dit maakt het mogelijk dat u steeds van overal uw gegevens kunt raadplegen zolang u beschikt over een internetverbinding. U hoeft dus niet langer achter uw pc te zitten, ook onderweg, bv op een smartphone, kunnen gegevens geraadpleegd worden.
 • Documenten en afrekeningen worden online gegenereerd en kunnen eerst nog bekeken worden alvorens af te drukken. Er kan zelf gekozen worden welke printer gebruikt dient te worden en hoeveel kopijen afgedrukt moeten worden.
 • De beveiliging wordt geregeld via de userID en paswoorden, en dit per dossier (er zijn dus meerdere dossiers mogelijk). De menustructuur kan per gebruiker gedefinieerd worden.
 • Zowel de look en feel van het programma zelf als van de rapporten kan volledig aangepast worden aan uw huisstijl en voorkeuren.