Software voor de Syndicus

Onze verschillende softwarepakketten voor de syndicus kunnen zowel volledig samenwerken en integreren als los van elkaar gebruikt worden. Bekijk ze hier allemaal!

Neem zeker ook een kijkje op de gespecialiseerde website omtrent onze syndicus software.

Het beheer van gebouwen was nog nooit zo eenvoudig

BEST/Syndic in de cloud is een softwarepakket voor het beheer van gebouwen dat speciaal ontwikkeld is voor de syndicus. De software is, zoals de naam reeds doet vermoeden, volledig cloud-gebasseerd.

Binnen het pakket wordt elk gebouw als aparte entiteit beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd tezamen met de aanwezige panden en eigenaars. De definitie van de panden omvat de uitgebreide informatie van de eigenaar met het aandeel binnen de bepaalde quotiteitenstructuur. Deze informatie bevat eveneens het historische verloop, zodat bij eventuele huuroverdracht of verkoop van panden de verdelingen in het verleden kunnen herzien worden.

 • BEST/SYNDIC in de Cloud werkt volledig web gebaseerd. U hoeft alleen te beschikken over een internetverbinding om het programma te kunnen gebruiken.
 • Alle data wordt bewaard ‘in de cloud’. Dit maakt het mogelijk dat u steeds van overal uw gegevens kunt raadplegen zolang u beschikt over een internetverbinding. U hoeft dus niet langer achter uw pc te zitten, ook onderweg, bv op een smartphone, kunnen gegevens geraadpleegd worden.
 • Documenten en afrekeningen worden online gegenereerd en kunnen eerst nog bekeken worden alvorens af te drukken. Er kan zelf gekozen worden welke printer gebruikt dient te worden en hoeveel kopijen afgedrukt moeten worden.
 • De beveiliging wordt geregeld via de userID en paswoorden, en dit per dossier (er zijn dus meerdere dossiers mogelijk).
 • De menustructuur kan per gebruiker gedefinieerd worden.
 • Per gebouw kan de periodieke afrekening worden aangemaakt met alle bijhorende documenten. Bij afrekeningen en/of opvragingen worden overschrijvingen met OGM-structuur aangemaakt, betalingsbestanden kunnen vervolgens ingelezen en verwerkt worden. Voor de uitgaande betalingen worden eveneens bestanden gemaakt voor de verdere verwerking bij uw bank.
 • BEST/SYNDIC in de Cloud werd volledig aangepast naar de nieuwe wetgeving ivm het genormaliseerd rekeningstelsel. U heeft steeds de keuze of u voor een gebouw al dan niet met het genormaliseerd rekeningstelsel wilt werken.
 • Zowel de look en feel van het programma zelf als van de rapporten kan volledig aangepast worden aan uw huisstijl en voorkeuren.

Stel op een eenvoudige en veilige manier documenten ter beschikking van uw eigenaars

Om als syndicus heel eenvoudig informatie en documenten ter beschikking te stellen van uw eigenaars kunt u best werken via internet. Dit bespaart u heel wat tijd doordat eigenaars niet steeds hoeven langs te komen om de informatie in te kijken. Ze kunnen dag en nacht alle voor hen relevante informatie raadplegen.

U hoeft enkel de documenten op de juiste locatie te zetten. Wanneer u bovendien werkt met onze BEST/Syndic in de Cloud oplossing gebeurt dit volledig automatisch. Over het aanmaken en versturen van aanmeldgegevens hoeft u zich niet te bekommeren, dit doet de software voor u!

Eigenaars melden zich aan op de website. Daar krijgen ze alle gebouwen te zien waartoe zij rechten hebben. Zowel op gebouwniveau als pandniveau kunnen documenten getoond worden. Op het niveau van het gebouw kan u er bijvoorbeeld voor kiezen om de aktes ter beschikking te stellen. Op pandniveau kan u onder andere afrekeningen tonen.
Eigenaars hebben nooit toegang tot panden waar ze geen eigenaar van zijn! Bijgevolg kan de informatie van mede-eigenaars niet geraadpleegd worden.

Software voor een vlot verloop van de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars

Is de helft van de mede-eigenaars aanwezig? Bezitten deze 50% van de aandelen? Of vertegenwoordigen de aanwezige mede-eigenaars meer dan 3/4 van de aandelen in de algemene delen? Hoe kunnen alle stemmen tijdig geteld zijn? Hoe zorg ik voor notulen op het einde van de vergadering? Dit zijn slechts enkele vragen die elke syndicus zich stelt bij de voorbereiding en op het moment van een Algemene Vergadering. Dankzij SYNDIC.av is dit voorgoed verleden tijd. Deze software neemt u heel wat werk uit handen door zijn doorgedreven automatisatie. Al wat u nog hoeft te doen, is het importeren van de basisgegevens (gebouw, panden, eigenaars, quotiteiten, agendapunten,…) en het afdrukken van de stembrieven. Verder kan verloopt alles automatisch. Stemmen en aanwezigheden worden eenvoudig ingescand. Het scannen kan op 2 manieren gebeuren
 • Scanner met feeder: Hierbij wordt gewerkt met een stembrief met iconen. De eigenaars kunnen hierop hun stem uitbrengen. Vervolgens worden alle stembrieven ingescanned waarbij ze automatisch verwerkt kunnen worden. U hoeft hierbij slechts te controleren.
 • Barcodescanner: Hierbij wordt gewerkt met een stembrief met streepjescodes. De stembrief zal u zelf kunnen inlezen door middel van een handscanner die de streepjescodes registreert.
U kan meteen zien of de vergadering in aantal is, zien welke agendapunten goed of afgekeurd werden, het stemmingsresultaat afdrukken,... Voor de aanschaf van een barcode scanner en draagbare printers en scanners kan u eveneens bij ons terecht.

Digitaliseer en verwerk document meteen als u ze ontvangt

Dankzij SYNDIC.scan kunt u uw scanner van op afstand aansturen

 • Plaats document op de feeder van uw scanner
 • Laat het programma zijn werk doen
 • Overloop de gescande documenten
 • Ken indien nodig de kostencodes en kostensplitsingen toe
 • Exporteer het bestand naar BEST/Syndic.
 • Of save de ingescande documenten naar gewenste mappen

Ook voor de aanschaf van de scanner met feeder kunt u bij ons terecht. Wij zoeken steeds naar de meest passende oplossing voor uw onderneming.