Boekhouding

Taakbeheer is een softwarepakket voor de opvolging van alle boekhoudkundige taken. De software werd speciaal ontwikkeld voor boekhoudkantoren.

Taakbeheer stelt u in staat om alle taken die komen kijken bij het voeren van de boekhouding voor uw klanten eenvoudig en overzichtelijk op te volgen. Dit zowel voor bedrijven als voor particulieren.

Algemeen

Voor beide types van klanten verschillen enkel de taken die worden opgevolgd. De functionaliteiten en de werkwijze is steeds gelijk.
Een aantal belangrijke algemene troeven zijn de volgende:

 • Dossier per boekjaar
  Voor beide types wordt steeds een dossier per boekjaar bijgehouden. Alle dossiers kunnen steeds bekeken en indien nodig gewijzigd worden.
  Het boekjaar van particulieren en eenmanszaken loop steeds per kalenderjaar. Dat van een vennootschap kan vrij gekozen worden. Ook verkorte of verlengde boekjaren zijn hier mogelijk.
 • Rapporten
  Alle gegevens die worden getoond in het programma kunnen eveneens geexporteerd worden naar Excel. Bij de export zal steeds rekening gehouden worden met de gebruikte opbouw en tabbladen uit de software. Hierdoor wordt het gebruiksgemak geoptimaliseerd.

Particulieren

 • Alle taken die te maken hebben met de aangifte van personenbelastingen worden hier opgevolgd.
 • Steeds wordt er bijgehouden wie welke taak uitvoerde en op welke datum.
 • Het boekjaar verloopt steeds per kalenderjaar

Bedrijven

 • Bij de bedrijven wordt er een onderscheid gemaakt tussen eenmanszaken en vennootschappen.
 • Bij eenmanszaken wordt een extra tabblad voorzien om de gegevens die nodig zijn voor de aangifte van de personenbelasting ook bij te houden. Op deze manier wordt vermeden dat één persoon tweemaal wordt opgenomen in het programma. (Geen dubbele gegevens!)
 • Net zoals bij de particulieren wordt steeds de persoon en de datum van uitvoering van een bepaalde actie bijgehouden.
 • Per klant kan ingesteld worden of hij werkt met een kwartaal- of een maandaangifte. De bij te houden taken zullen vervolgens ook aangepast worden volgens de gekozen settings.
 • Aan de hand van algemene parameters en klantgebonden paramaters worden de voordelen alle aard voor bewoning en personenwagens automatisch berekend.